Dievkalpojums 2016-03-06

Mācītājs Samuels Cipens Liepājā, mesiāniskajā draudzē "Ješua Ha-Mašiah".


Komentāri

1. Aivars @ 2016-03-12 01:38:25

Šalom! Mācītājs Šmuils apgalvo, ka pie jums(draudzes) ir atnācis `haMašiahs! Es nevaru tam noticēt !!! Jūsu Statūti runā ko citu - tur ir ,,jēzus, kristus, tur ir mesija"! Tur ir ,,mesiāniskais jūdaisms" un ,,Tanahiskais mesija". Abas māc. Šmuila grāmatas runā par to, ka Israēls nevar bez ,,mesiāniskā jūdaisma", tam nav nākotnes, ka to var piepildīt tikai ,,Tanahiskais mesija"!!! Tā ir maldu mācība !! Mesiāniskums ir tas pats kas kristietība, kura izaugusi uz Romas katoliskās baznīcas, vārds ,,mesija" ,,jēzus”, ,,kristus” pieder kristiešiem, tam ir grieķu saknes - Alfa un Omega ! Un kur tad paliek ,,`haMašiah(s)", ar Alef un Tav ? Mīļo mācītāj, es tev esmu šīs patiesi nopietnās garīgās lietas četrus(4) gadus atgādinājis - tu ,,nedzirdi", palieci dusmīgs un mēnesi roku nedod! Taču tajā pat laikā abas draudzes saņem ,,pērienu" - tās sadalās un sarūk, cilvēki tās pamet..! Tu runā par atbildību. Šeit ir liela atbildība! Publicējot šo atklāto vēstuli, es saucu uz tevi, mīļo mācītāj - paskaties visapkārt, kas notiek? Vai neredzi jeb negribi redzēt?? Šalom lexa! 

Vārds:

Kods:

Kods

Komentārs:


Pievienot