Dievkalpojums 2016-09-04

Mācītājs Samuels Cipens Liepājā, mesiāniskajā draudzē "Ješua Ha-Mašiah".

Pārrunu tēma: Mūžības Dieva Vārds.

   


Komentāri

1. Aivars @ 2016-09-17 19:05:07

Šabat Šalom! Brālis Dzintars saka...: Septītā mēnesī pirmajā dienā, kas pēc MŪSU KALENDĀRA ir 3.oktobris...!!! Ješua apliecina, ka no mums iziet tas Garīgums, ko apliecina mūsu lūpas. Jo mūsu lūpu augļi pamatā veido mūsu veiksmes un neveiksmes dažādās dzīves situācijās. Viena no vissvarīgākajām īpašībām cilvēka dzīvē ir MĀKSLA KONTROLĒT SAVU LŪPU AUGĻUS!!! Es uzdrošinos apgalvot, ka cilvēku vairākums, tanī skaitā arī ticīgie Elo`him(am), nav iemācījušies kontrolēt vārdus, ko apliecina viņu lūpas. Viņi vienkārši ļauj visam, kas ienāk prātā, ,,izskriet caur lūpām", nepadomājot par to sekām.Un ja notiek kaut kas viņu dzīvē ,,negatīvs", viņi pat nevar iedomāties, ka viņi paši ir šīs problēmas ,,vaininieki", jo ir izraisījuši un ļāvuši, lai viņu dzīvēs sāk darboties noteiktas un konkrētas GARĪGAS LIKUMSAKARĪBAS, jo katrs izteiktais vārds izraisa reakciju.Turpinot varu tikai sacīt, ka cik svarīgi ir vecāku, skolotāju, vadītāju, mācītāju izteiktie ,,lūpu augļi" un to Patiesīgums, ka viņi nevar iemantot autoritāti un klausītāju cienību un paši saņemt svētību citādi, kā vien parādot savā raksturā (nefeš) tos pamatlikumus, kuri ir viņos pašos un ko apliecina viņu lūpas. Un ja nav sirds un prāts nav ,,trenēts" kontrolēt savu izteikto lūpu augļus, tāds cilvēks kļūst nespējīgs atšķirt Patiesību no maldiem un viegli krīt par upuri viltībai. Svētības! 

Vārds:

Kods:

Kods

Komentārs:


Pievienot