Dievkalpojums 2017-01-22


Komentāri

1. Aivars @ 2017-02-08 20:53:39

Šalom! Šauls Timoteja 2. vēst. 4. nodaļā raksta :...,, Pasludini Adonaj Vārdu - uzstājies ,,laikā, nelaikā, norāj, brīdini, paskubini" ar visu pacietību un mācību". (2.pants) Kāpēc es tieši šo Raksta vietu izvēlējos? Tāpēc, ka zinu, ka man būs ,,jāpacieš ļaunums", darot savu darbu - sludinot Patiesību un jāizpilda sava kalpošana līdz galam. 35. minūtē šajā ierakstā var dzirdēt vārdus : ,,Mēs ticam, ka ,,jēzus kristus"- es viņu saucu par Ješua Mašiah(u), ka Viņš izmainīja manu dzīvi..... Kāda māsa vairākas reizes pēc kārtas lieto vārdu ,,kristus". Sāpīgi ir tas, ka neviens māsu nepalabo, jo draudze taču saucas Ješua Mašiah !!! Nevis ,,kristus" draudze !!! Man patiešām ir ļoti skumji, ka neviens - ne draudzes vadītājs, ne mācītājs, neviens no klātesošiem brāļiem un māsām nepažēlo šo māsu ar pamācību par patieso mācību. Pažēlot nozīmē mīlēt !!! Tas norāda uz to, ka draudzē iztrūkst Ješua Mašiah(a) klātbūtne !!! Teorijā tiek runāti gan pareizie ,,vārdi",gan nepareizie - un visi ir ,,labi!!??". Brāļi un māsas! Tas ir trulums jūsu vidū! Pat vairāk - tas ir remdenums! Man lūgums visai Ješua Mašiah draudzei - atcerēties, ko saka Ješua: ,,Bet jūsu vārdi lai ir jā, jā; nē, nē, kas par vidu, tas ir no ļauna". Mašiah(am) ir jābūt jūsu miesai !!! Vai tad jūsu fiziskās ģimenēs nenotiek savas miesas - savas ģimenes locekļu aizstāvēšana, pamācīšana? Kāpēc tad jūs to nedarat tagad, kad jūsu Adoni sauc pavisam citā vārdā !!! Brāļi un māsas draudzē Ješua Mašiah! Jūsu ,,remdenums"kā sakne ir atrodama jūsu draudzes Statūtos.Esmu par to runājis jau gadus 4. atpakaļ - viss veltīgi! Vai tiešām `haŠem nevienu no jums neuzrunās? Es par to lūdzu! Esiet drosmīgi, iestājieties par savu Adoni - dodiet arī Viņam Slavu, kā jūs to dodiet Elo`heinu avoteinu! Svētības jums! 

Vārds:

Kods:

Kods

Komentārs:


Pievienot