Mesiāniskais laikmets

MESIĀNISKAIS LAIKMETS

 

וּמִימֵי יוֹחָנָן הַמַּטְבִּיל וְעַד עַתָּה מַלְכוּת הַשָּׁמַיִם פּוֹרֶצֶת וְהַפּוֹרְצִים אוֹחֲזִים בָּהּ

הֵן כָּל הַנְּבִיאִים וְהַתּוֹרָה עַד יוֹחָנָן נִבְּאו

„Kopš Johanana pagremdētāja (יוֹחָנָן הַמַּטְבִּיל) dienām un līdz šim laikam, Debesu Valstība iegūstama ar piepūli (פּוֹרֶצֶת), un tie, kas pieliek pūles, saņems to, jo līdz Johananam pravietojuši visi pravieši un Tora.”

Matitjahu 11:12,autora tulk.

Vārdi: אוֹחֲזִים בָּהּ – burtiski: „iemājos viņā”.

Ješua runā par jaunu ēru Israēla vēsturē: laiks, kad pravietoja par Mesiju, ir beidzies, iestājas darbības laiks, kurā katram pašam ir jāpieliek pūles, lai iegūtu Debesu Valstību. Šis laiks nebija vienkāršs ne Mesijam, ne tautai. Beidzās šis laiks tā, kā par to pravietoja Ješua – ar otrā Tempļa sagraušanu un kārtējo izdzīšanu no valsts, šoreiz uz nepieredzēti ilgu laiku – 1813 gadiem.

Ješua pravietiskajā līdzībā, Matitjahu (22:2-14) un Lūka (14:16-24) evaņģēlijā, viss tika iepriekš pasacīts un izskaidrots. Aicinātais Israēls, kurš „…neatpazina Viņa atnākšanas laiku” ( Lūka 19:44, krievu val. B.), un tie ļaunie un labie, kurus pārliecināja atnākt (Matitjahu 22:10). Kā rakstīts: „…Dieva vārdu vajadzēja vispirms jums sludināt; bet, kad jūs to atmetat un sevi neturat par mūžīgās dzīvības cienīgiem, lūk, tad mēs griežamies pie pagāniem …” Apustuļu d. 13:46.

Iepriekš nolemtais un izvēles brīvība. Viss ir iepriekš nolemts, bet cilvēkam, kurš radīts pēc Dieva tēla un līdzības, ir brīva izvēle un… viņš izvēlas. Visu reliģisko pārliecību raksturīga iezīme – tās ir tiesības (no Dieva, saskaņā ar „Atklāsmes” 17:17) un nepieciešamība skaidrot Rakstus saskaņā ar to pamatu, uz kura nostiprinājusies attiecīgā reliģiskā sistēma. Dažādi reliģiskie uzskati – cēlonis šiem dažādajiem ticības pamatiem, kas savukārt ir cēlonis tam, ka nav viena ticības pamata visiem, kas atvestu pie vienotas ticības (Midrašs Efeziešiem 4:13). Iepriekš nolemtais un izvēles brīvība tiek paskaidrota ar Ješua vārdiem:   

עוֹד מְעַט וְהָעוֹלָם לֹא יוֹסִיף לִרְאוֹתֵנִי, אֲבָל אַתֶּם תִּרְאוּנִי, שֶׁכֵּן אֲנִי חַי וְגַם אַתֶּם תִּחְיוּ

„Vēl tikai mazu brīdi, un pasaule Mani vairs neredzēs, bet jūs Mani redzēsit, jo Es dzīvoju, un jums būs dzīvot.”

Johanans 14:19

Vārdi – הָעוֹלָם לֹא יוֹסִיף לִרְאוֹתֵנִי – burtiski: pasaule nepiepildīsies ar Manis redzēšanu…, to var izteikt arī šādi: pasaule nepiepildīsies ar Manu redzējumu… עוֹד מְעַט – vēl nedaudz…

Ieklausīsimies Ješua vārdos! Jo jau Daniela grāmatā bija pravietots: „…Mesija tiks nodots nāvei, un nebūs…” Daniela 9:26 (krievu val. B.). No tā laika, kad: Viņa nebūs, – „…būs postīšanas negantības…” Daniela 9:27. To mēs apspriežam nodaļā „Dieva noslēpums”.

Vienkāršie un saprotamie Ješua vārdi visu izskaidro. Ješua teica: עוֹד מְעַט– vēl nedaudz … Pēc nāves soda izpildīšanas, trešajā dienā Ješua atnāca pie mācekļiem. Viņš bija dzīvs parādījies un 40 dienas viņu vidū redzēts. Pa šo laiku Ješua atkal sapulcināja mācekļus un pievērsa viņus kalpošanai Dievam un Viņam (Apustuļu d. 1:3-8). Desmit dienas pirms Šavuot svētkiem Viņš aizgāja pie Tēva. Taču Ješua bija ar mācekļiem visu laiku līdz viņu pasaules galam. Kamēr bija dzīvi mācekļi, Viņš bija, jo bija dzīva Viņa mācība. Postīšanas negantība sākās tad, kad cilvēki aizgāja no apustuļu mācības, – no Ješua vārdiem.

Visiem, kas Viņu dzird, Ješua arī šodien it kā saka: Manis nav pasaulei(!) „…Bet jūs Mani redzēsit, jo Es dzīvoju, un jums būs dzīvot”, Johanans 14:19. Ješua mācekļiem, tiem, par kuriem iepriekš nolemts, nav izvēles brīvība Rakstu skaidrošanā – viņiem ir Skolotājs. Tie, kam nav Skolotājs – ir vajadzība skaidrot Rakstus saskaņā ar to pamatu, uz kura viņi stāv.


Komentāri

1. Aivars @ 2014-02-28 01:40:13

Šalom! .... laiks, kad pravietoja par Mesiju...... Lai piedod man šīs grāmatas autors un tulkotājs no krievu val., man Kungs devis savā žēlastībā Atklāsmi, ka nepastāv tāds ,,mesiāniskais laikmets" un nekad nav pravietots par mesiju! Pašlaik turpinās pieaugt Atklāsme pravietojumam par `haMašiahu - Adonaj Svaidīto. Vārds ,,mesija" ir kristietības izcelsmes vārds, krieviski tulkots no ,,kristus" un nes šīs Aizvietošanas teoloģijas garu - malda mācību un malda garu. Lai Kungs dod Atklāsmi!


2. aivars @ 2017-11-19 19:15:42

Šalom! Torā - Dvarim 4:1-2......Salamana pamācībās 30:4-6.......Matitja`hu 5:18 ir sacīts, ka .....nedrīkst neko pielikt Viņa Vārdam.....nedrīkst mainīt nevienu mazāko burtu, nevienu ,,jod".......lai viņš jūs nesodītu un neuzskatītu par melīgiem..... Bet kas notiek šajā mājas lapā? Tiek rakstīts(mācīts) `haMašiah vietā ,,messija", JHVH vietā ,,dievs" vai ,,бог". Pēc Šauļa sacīTĀ, ...JA KĀDS CITS MĀCA NE TO EVANĢĒLIJU, KURU MĒS MĀCĪJĀ, LĀSTS PAR TO. tAS IR ĻOTI NOPIETNI, KO ES JUMS SAKU. ļoti, jo no mājas lapas ,,Messianic Latvia nāk arī lāsts !!! Svētības! 

Vārds:

Kods:

Kods

Komentārs:


Pievienot